Compleet marketingplan

De mogelijke doelen voor een marketingplan kunnen zijn:

– Vergroten van de omzet

– Verhogen van de naamsbekendheid

– Structuur aanbrengen in de communicatiekanalen

– Positionering in de markt

 

Wil jij een duidelijk, gestructureerd plan met daarin de marketingvisie,

strategie en de daarbij behorende actiepunten, dan bestaat het traject uit de volgende onderdelen:

– Persoonlijk inventarisatiegesprek

– Analyse van de huidige situatie

– Evaluatie

– Concreet maken van de wensen en behoeften

– Formuleren van strategie, plan en actiepunten

– Presenteren plan